VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

1.1 eFORTUNA liga

Vyhlasovateľom turnaja je Únia Ligových Klubov (ÚLK), technickú realizáciu turnajov a finále zabezpečuje Yvents s.r.o. na hernom portáli Yzone.sk.

1.2 Komunikácia

Komunikáciu s hráčmi v priebehu turnaja zabezpečuje pre usporiadateľov nimi stanovený administrátor.

Pri turnaji je každý hráč povinný byť ONLINE na Discorde a komunikovať s administrátorom v prípade potreby a to počas celého diania turnaja.

Discord je k dispozícií ku stiahnutiu na stránke TU.

Pre komunikáciu s administrátorom je možné použiť taktiež súkromné správy v čase, kedy turnaj nie je ONLINE. Nejedná sa však o hlavný komunikačný kanál s administrátorom počas turnaja!

Zhodnosť nicku na DISCORDE a herného nicku na platforme na ktorej hráte (PS5 – Playstation 5)  je NUTNOSŤOU!

1.3 Herné účty

Každý hráč je POVINNÝ mať správne vyplnený PSN – Playstation Nick (názov herného účtu)  vo svojom profile – pri registrácii

V opačnom prípade môže prísť ku vylúčeniu  daného hráča z prebiehajúceho turnaja – tzn. kontumácia všetkých jeho zápasov so skóre 0-3 a odstránením z pavúka

1.4 Potvrdenie účasti

V procese CHECK-IN je hráč  povinný potvrdiť svoju účasť a prítomnosť v turnaji na stránke turnaja – Yzone.sk. Pokiaľ hráč svoju účasť nepotvrdí, bude systémom turnaja automaticky vylúčený!

1.5 Podmienky účasti

Do eFortuna ligy sa môže prihlásiť hráč iba ak má trvalý pobyt v Slovenskej Republike a dovŕšil vek 15 rokov – podmienka vyplnenia registrácie – trvalý pobyt . Prípadné výhry účastníkov, ktorí nebudú spĺňať túto požiadavku, budú odňaté a výhru získa hráč umiestnený na nižšej pozícii ako výherca.

HERNÝ SYSTÉM

2.1 Rozpis turnajov

26.2. eFortuna liga 2022 | MFK Ružomberok

5.3. eFortuna liga 2022 | ŠK Slovan Bratislava

12.3. eFortuna liga 2022 | FK Pohronie

19.3. eFortuna liga 2022 | MŠK Žilina

26.3. eFortuna liga 2022 | FK Senica

2.4. eFortuna liga 2022 | ŠKF Sereď

9.4. eFortuna liga 2022 | Spartak Trnava

16.4. eFortuna liga 2022 | MFK Zemplín Michalovce

23.4. eFortuna liga 2022 | AS Trenčín

30.4. eFortuna liga 2022 | ViOn Zlaté Moravce

7.5. eFortuna liga 2022 | DAC Dunajská Streda

14.5. eFortuna liga 2022 | Tatran Liptovský Mikuláš

Kvalifikačné turnaje pozostávajú iba z play-off časti BO2, Single Elimination. Kde bude náhodne generovaný systémom zostavený pavúk.

BO2 – hrá sa na súčet skóre z dvoch zápasov. Ak je po odohratí oboch duelov skóre vyrovnané, nasleduje Golden Goal – štart nového zápasu a ten, kto dá prvý gól, vyhral.

2.1.1 Postupujúci hráči

Z každej kvalifikácie postúpi TOP 1 hráč do finálového turnaja.

Ak má ešportový tím svojho zástupcu, víťaz kvalifikačného turnaju určeného pre daný ešportový tím sa s ním stretne v ďalšom dvojzápase, ktorý určí, kto bude reprezentovať daný klub vo finálovom evente.

Doplnkový zápas bude hraný formou zápasu  – BO2 – súčet skóre – tzn. súčet skóre z dvoch zápasov sa vyhodnotí a následne sa určí víťaz  Pravidlá tohto zápasu sa zhodujú s pravidlami kvalifikačného turnaja.

Ak ešportový tím nemá svojho zástupcu, víťaz kvalifikačného turnaja nemusí hrať doplnkový zápas a postupuje priamo do finálového eventu.

Finálový event bude teda pozostávať z 12 hráčov zastupujúcich svoje kluby.

2.2 Hráči

Hráči nesmú hrať  s použitím externých aplikácií alebo hardwaru, ktorý zasahuje do hry.

Hráči nesmú používať skripty, ktoré akokoľvek menia nastavenia hry, hráčov, či menia nastavenia vykresľovania.

V prípade porušenia týchto pravidiel bude hráčovo počínanie riešené osobne v súkromnej komunikácii s príslušným administrátorom, ktorý následne vyvodí dôsledky ktoré odkomunikuje do verejného kanálu DISCORD.

Hráč môže streamovať svoj zápas na streamovacích platformách Twitch / Youtube s 120s (2 min) delayom.

2.3. Priebeh zápasov

Po skontrolovaní check-in zadaní hráčov (tímov) do systému bude automaticky vygenerovaný pavúk – rozdelenie hráčov do pavúka podľa kapacity zaregistrovaných hráčov, ak bude konečný súčet hráčov nepárny, resp. Kapacita nebude totožná s formátom pavúka (8/16/32/64/128/256 hráčov), náhodne určení hráči sa posunú do ďalšieho kola bez odohratia zápasu – FREE WIN. 

Po vytvorení pavúka  bude rozpis zápasov zverejnený na stránkach Yzone.sk v príslušnom turnaji.

Všetci hráči sú povinní sledovať web Yzone.sk a skupinu na discorde.

Spustite hru FIFA 22 -> FIFA ULTIMATE TEAM -> zvoľte možnosť „Priateľské zápasy“ -> vyber si svojho súpera z friendslistu a pozvi ho do lobby -> počkajte na pripojenie súpera.

READY pre úspešné zahájenie zápasu kliknite na spustite zápas.

Ak nastanú akékoľvek komplikácie treba sa obrátiť na admina, ktorý bude v discord chate k dispozícii.

2.4. Zápas

Pre účasť je nutné vlastniť PS PLUS predplatnú službu, inak nie je možné využívať multiplayer.

Pred zápasom sú obe strany povinné skontrolovať nastavenia lobby – typ zápasu = klasický zápas .

Štartom zápasu súhlasia obi dve strany s nastavením a ďalej nie je možné sa odvolať na nesprávne nastavenie zápasu

Je potrebné mať na svojom ovládači nastavené taktické bránenie

Formát BO2. Režim FUT.

2.5. Nastavenie zápasu

REŽIM : FUT

Bránenie: Taktické

Dĺžka polčasu: 6 minút

Ovládanie: Ľubovoľné

Rýchlosť hry: Rýchla

2.6. Problém so spojením

Pokiaľ nastane problém so spojením (nedá sa spolu spojiť alebo súčasne vyhadzuje do lobby zo zápasu) a dokáže sa, že hráči majú správny NAT type – typ pripojenia (túto hodnotu môžete overiť v teste internetového pripojenia priamo v nastaveniach Playstation 5) , prebehne los o víťaza zápasu.

Los prebieha spôsobom, že si hráč vyššie v pavúkovi vyberie číslo 1 alebo 2 a admin uskutoční los na stránke random.org. Tento los bude live nahrávaný a výsledok sa hráči dozvedia prostredníctvom videa, ktoré admin postne do chatu na discorde.

Problémy so spojením však netreba riešiť hneď losom, najprv skúsiť reštart hry a následne konzoly, prípadne routeru až potom pristúpiť k losu.

SANKCIE

3.1 Porušovanie pravidiel turnaja

Je prísne zakázané zámerne zdržiavať alebo narušovať turnaj alebo porušovať jeho pravidlá. V takom prípade môže byť hráč administrátorom vylúčený z turnaja . V prípade porušenia týchto pravidiel bude hráčovo počínanie riešené osobne v súkromnej komunikácii s príslušným administrátorom, ktorý následne vyvodí dôsledky ktoré odkomunikuje do verejného kanálu DISCORD.

Používanie nadávok, urážanie alebo akékoľvek prejavy rasizmu budú trestané vylúčením z turnaja a zákazom účasti, tzv. BAN-om na nasledujúce eventy v mesiaci.

3.2 Nedostavenie sa ku zápasu

Akonáhle sa hráč nedostaví do 20 minút po oficiálnom začiatku zápasu, je kontumačne porazený. Pre potvrdenie kontumácie musí hráč priložiť screenshot alebo fotku pozvánky s časom, že sa súper na zápas nedostavil. Zhotovenú fotku pošle hráč adminovi do súkromnej správy na Discorde a ten situáciu následne vyhodnotí – buď daný screenshot uzná za právoplatný, tzn. spĺňa požiadavky ktoré sú vyššie uvedené, alebo ho neuzná v prípade že je screenshot v nedostatočnej kvalite resp. na ňom neboli všetky splnené už spomínané požiadavky .

Pokiaľ do 40 minút po oficiálnom začiatku zápasu nebude reagovať alebo komunikovať ani jeden z dvojice hráčov, obaja hráči budú z turnaja kontumačne vyradení.

VYHLASOVATEĽ

Vyhlasovateľom je Únia Ligových Klubov -ÚLK, Yvents s.r.o. prostredníctvom herného portálu Yzone.sk zabezpečuje technickú realizáciu.

O udelení trestu (vylúčenie, kontumácia) rozhoduje administrátor na základe priložených dôkazov. Dôkazom môže byť napr. screenshot, fotka alebo demo z hry.

V prípade akýchkoľvek dotazov sa vždy obráťte na administrátora.

Administrátor si vyhradzuje právo na zmenu či doplnenie pravidiel herného systému alebo času v priebehu akéhokoľvek turnaja.

Administrátor neznalosť pravidiel neospravedlňuje.

OSOBNÉ ÚDAJE

Yvents s.r.o. bude spracovávať osobné údaje hráčov turnajov a finále v súlade s Ochranou osobných údajov a podmienok ochrany súkromia.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí či nejasností v pravidlách nás kontaktujte na týchto emailoch:

fifa@ygames.sk

ETICKÝ KÓDEX

Každý hráč a tím sú povinní dbať na dobré meno turnaja a na dodržiavanie týchto pravidiel, právnych predpisov, všeobecných zásad etiky, slušného správania a fair-play.

Každý hráč a tím sú povinní vyhnúť sa akýmkoľvek nevhodným a / alebo dehonestujícím aktivitám, ktoré by mohli poškodiť dobré meno turnaja alebo jej partnerov.

Hráči i tímy sú povinní vyvarovať sa akejkoľvek verejnej komunikácii a vyjadrovania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno turnaja alebo ho prezentovať v očiach verejnosti v negatívnom svetle.

Hráči i tímy sú povinní pristupovať k turnaji a jednotlivým zápasom vážne a v každom zápase vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku a umiestnenia. Predčasné odchádzanie od herného miesta, odpájanie sa zo zápasov, vzdávanie zápasov v súperov prospech či zámerná prehra sú prísne zakázané. 

V prípade porušenia týchto zásad bude hráčovo počínanie riešené osobne v súkromnej komunikácii s príslušným administrátorom, ktorý následne vyvodí dôsledky ktoré odkomunikuje do verejného kanálu DISCORD.

Je prísne zakázané zámerne zdržiavať či narušovať ligu a / alebo zápasy alebo porušovať tieto pravidlá. Používanie nadávok, urážanie alebo akékoľvek prejavy rasizmu budú trestané vylúčením z turnaja a zákazom účasti, tzv. BAN-om na nasledujúce eventy v mesiaci.

Zodpovednosť za správanie hráčov nesie nielen samotný hráč, ale aj tím, ktorého je hráč členom.

 _____________________________________

FORMÁT TURNAJA

Konzola : PS5

Verzia hry : FIFA 22

Mód hry : FUT (Ultimate Team)

 

KVALIFIKÁCIA

Do kvalifikácie sa môže prihlásiť každý. Stačí si vybrať termín kvalifikácie, resp. svoj obľúbený klub Fortuna ligy, ktorý by chcel reprezentovať vo finále v prípade víťazstva v kvalifikácii. Za každý klub postupuje do finále jeden hráč. Kluby, ktoré majú svojho oficiálneho ešportového zástupcu, ho môžu nominovať. V takomto prípade však ešportovec musí potvrdiť svoju úlohu favorita víťazstvom v zápase proti víťazovi kvalifikácie. Úspešný z dvojice postúpi do finále.

FINÁLE

Každý zapojený klub Fortuna ligy bude mať vo finále svojho zástupcu. Finalista bude reprezentovať klub v offline finále, ktoré by malo byť súčasťou veľkého finále Futbalu v meste v Bratislave v auguste 2022 (situácia závisí od aktuálnych epidemiologických podmienok). Finále bude streamované naživo na Twitch kanáli eFortuna_liga a takisto na Facebooku a Youtube Fortuna ligy.

CENY PRE VÍŤAZOV:

Víťaz e-Fortuna ligy (1. miesto):

  • pamätný pohár pre víťaza eFortuna ligy
  • kredit v hodnote 1000 eur od FORTUNA
  • vecné ceny od partnerov
  • výbava fanúšika od svojho klubu

2.miesto:

  • kredit v hodnote 300 eur od FORTUNA
  • vecné ceny od partnerov
  • výbava pre fanúšika od svojho klubu

3.miesto:

  • kredit v hodnote 200 eur od FORTUNA
  • vecné ceny od partnerov
  • výbava pre fanúšika od svojho klubu